Draje «TENTORİUM PLYUS»


36TƏRKİBİ: bal, mum,çiçək tozu, bərəmum (propolis).
Mikroelementlər: kalium, natrium, xlor, maqnezium,
dəmir, selen, manqan və s.
Vitaminlər: turşular (nikotin, foliy,askorbin,pantoten),
B,E,A,D,P qruplu vitaminlər, qlükoza, fruktoza. 
Qida dəyəri: məhsilun 100qr-da 1,9qr. züülal,

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «XLEBİNA»

xlebinaTƏRKİBİ: bal, güləm, mikrosferik mum örtüyü.
Mikroelementlər: kalsium, dəmir, xlor, sink, kalium, xrom, kobalt, molibden, gümüş, vanadium, manqan, natrium,maqnezium, mis,selen və s.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin,piridoksin, nikotin, askorbin turşusu, pantoten turşusu,E,A,P vitaminləri.

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «EKSTRA-BEFUNQİN»

Ekstra BefunqinTƏRKİBİ: bal, bərəmum (propolis), mum.
Fitokomponentlər: çaqa ekstraktı (tozağacı göbələyi) və dazıotu.
Təsiri:
 • 
iltihaba qarşı, antioksidant;
 • ümumi möhkəmləndirici, antibakterial;
 • büzücü,spazmolitik,hepatoprotektor.

DAHA ƏTRAFLI...

«ERKƏK ARI SÜDÜ »

Molocko
TƏRKİBİ:
erkək arı törəməsi. 
Mikroelementlər: kalsium, fosfor, maqnezium, natrium, kalium, dəmir, manqan, mis, sink.
Vitaminlər: beta-karotin, ksantofill, nikotin turşusu, xolin, vitamin A.
Qida dəyəri: məhsulun 100 qr-da 1,9 qr. zülal; 150 qr- da 0,6 qr. yağ, 95,0 qr.karbohidrat var.

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «APİ-SPİRA»
(Arı tozcuğu və mikroyosun Spirulina platensis əsasında )

apisipraTƏRKİBİ: okean yosunları (Spirulina platensis),mum, çiçək tozu, yüksək keyfiyyətli bal, bərəmum(propolis).
Mikroelementlər:
yod, kalsium, dəmir, xlor, sink, kalium, xrom, kobalt, molibden, gümüş, vanadium, manqan, natrium, maqnezium, mis, selen və s.

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «LİNİYA JİZNİ» Apiformula 1

apiqranula 1TƏRKİBİ: bal, mum, çiçək tozu və bərəmum (propolis).
Ekstraktlar:  biyan kökü, dazıotu,boymadərən, keşniş,
çobanyastığı, gülxətmi. 
Mikroelementlər: kalium, natrium, kalsium, xlor,
maqnezium,dəmir, selen, sink, xrom, kobalt, molibden,
gümüş, vanadium, manqan, mis və s.
Vitaminlər: tiamin,riboflavin,piridoksin,nikotinamid,

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «LİNİYA JİZNİ» Apiformula 2

apiqranula 2TƏRKİBİ:bal, mum, çiçək tozu və bərəmum (propolis).
Fitokomponentlər: şoranotu, solmaz çiçək,boymadərən,
qanqalotu,dağtərxunu,kalendula.
Mikroelementlər: kalium, natrium, kalsium, xlor, maqnezium, dəmir, selen, sink, xrom, kobalt, molibden,
gümüş, vanadium, manqan, mis və s.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin,piridoksin,nikotinamid, 

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «LİNİYA JİZNİ» Apiformula 3

apiqranula 3TƏRKİBİ: bal, mum, çiçək tozu və bərəmum (propolis).
Fitokomponentlər: solmaz çiçəyi, zəncirotu, biyan kökü,
çobanyastığı, nanəcövhər, razyana.
Mikroelementlər: kalium, natrium, kalsium, xlor, maqnezium, dəmir, sink, xrom, kobalt, molibden, gümüş,
vanadium,manqan.mis,və s.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid,

 

DAHA ƏTRAFLI...

Draje  EKSTRA-LOR

Ekstar lorTƏRKİBİ: bal, mum, çiçək tozu, bərəmum (propolis).
Ekstraktlar: palıd ağacının qabığı, itburnu, dazıotu, kəklikotu, kalendula, evkalipt.
Mikroelementlər: kalium, natrium, kalsium, xlor, maqnezium, dəmir, selen, sink, xrom, kobalt, molibden, gümüş, vanadium, manqan, mis və s.
Vitaminlər: tiamin,riboflavin,piridoksin,nikotiamin, foliy,

DAHA ƏTRAFLI...

DRAJE «O-DE-VİT»

odevitTƏRKİBİ: bal, mum, çiçək tozu, bərəmum (propolis).
Fitokomponentlər: andız, tozağacı yarpaqları, gülxətmi kökü, dazıotu, kəklikotu.
Mikroelementlər: kalium, nartium, kalsium,xlor, maqnezium, dəmir, selen, sink, xrom, kobalt,molibden,
gümüş, vanadium,manqan,mis və s.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin,piridoksin,nikotinamid,

DAHA ƏTRAFLI...

DRAJE «APİ-ELİTE»

Tərkibi: bal, mum, çiçək tozu, bərəmum (propolis) və fitokomponentlər: itburnu,quşüzümü, zəncirotu, boymadərən, zəncəfil, ağcaqayın.Api elite

Təsiri:
- infeksiyalara, iltihaba qarşı, və antibakterial;
- sidikqovucu,antiseptik, duz və öd qovucu;
- immun stimullaşdırıcı; cavanlaşdırıcı. 

 

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «SORBUS»

sobrusTƏRKİBİ: quşarmudu ekstraktı, bərəmum ekstraktı,sorbitləşdirilmiş şətbət. Mikroelementlər: kalium, kalsium, xrom, maqnezium, dəmir, selen, sink, barium, kobalt, molibden, gümüş, vanadium, manqan, stronsium, bor, nikel, mis, və s.

DAHA ƏTRAFLI...

Formula Ra DRAJE «FORMULA RA»

Tərkibi: arı güvəsinin ekstraktı,çiçək tozu, bərəmum,mum. Arı güvəsinin tərkibində olan fetmentlər kompleksi ürək-damar sistemində xəstəlik yaradan mumabənzər maddələri əridir.

 

Təsiri:
-mikrob,virus,iltihab əleyhinə;

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «ÇERNİKA» (QARAGİLƏ)

cernikaTƏRKİBİ: qaragilə, bal, mum, güləm.
Mikroelementlər: barium, vanadium, dəmir, qızıl, kalsium, maqnezium, mis, fosfor, sink, selen, xlor, xrom və s.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin,piridoksin,askorbin turşusu,
pantoten tyrşusu,foliy turşusu, E,A vitaminləri.
Enerji dəyəri: 345 kkal.

DAHA ƏTRAFLI...

Draje «ÇERYOMA»

ceromaTƏRKİBİ: meşə gilası,bal, bərəmum (propolis), arı mumu.

Təsiri:
• büzücü; dezinfeksiya edici;
• vitaminləşdirici və qidalandırıci;
• tonusu yüksəldir və ümumi möhkəmləndirir;
• mikrob, virus və göbələklərə qarşıdır; 

Aşağıdakı xəstəliklərdə tövsiyə olunur:

• orqanizmin ümumi möhkəmlənməsi; 
• büzücü effektliyinə görə yoğun bağırsağın fəaliyyətinin yaxşılaşması;
• infeksiya xarakterli problemlər;

DAHA ƏTRAFLI...

YAQODNIY (GİLƏMEYVƏ) KOKTEYL

gilemeyveTƏRKİBİ: bal, cicək tozu, bərəmum (propolis), arı mumu.
Fitokomponentlər: qara quşarmudu,quşüzümü,mərsin meyvələri,patoka.
Mikroelementlər: yod, manqan, kobalt, molibden, kalium, bor, tonin, fosfor, mis.
Vitaminlər: beta-karotin (provitamin A), 

DAHA ƏTRAFLI...

Q/S Draje «LİNİYA JİZNİ » Apiformula 3

apiformula 3TƏRKİBİ: izomalt,bal, mum, çiçək tozu və bərəmum (propolis).
Fitokomponentlər: solmazçiçəyi, zəncirotu, biyan kökü, çobanyastığı,nanəcövhər, razyana.
Mikroelementlər: kalium, natrium, kalsium, xlor, maqnezium, dəmir,selen, sink,xrom,kobalt,molibden,gümüş,vanadium,
manqan, mis və s.

DAHA ƏTRAFLI...

Q/S DRAJE “FORMULA RA”

Formula RaTərkibi: İzomalt, çiçək tozu, arı güvəsinin ekstraktı, bərəmum, mum.
Arı güvəsinin tərkibində olan fermentlər kompleksi ürək-damar sistemində xəstəlik yaradan mumabənzər maddələri əridir.
Mikroelementlər: kalium, natrium, xrom, kobalt,molibden,gümüş,mis, vanadium, selan, manqan.
Vitaminlər: tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid,

DAHA ƏTRAFLI...

   
   
© TENTORIUM