BAL

3   Bal arı ailəsinin nektarı və nektara bənzər maddələrin əsaslı emalı yolu ilə yaranır. Arıların dənliyindəki nektar onun bala çevrilməsində vacib əhəmiyyəti olan və arıların xüsusi vəzilərində yaranan fermentlərlə zənginləşir. Bu zaman o,

DAHA ƏTRAFLI...

ÇİÇƏK TOZCUĞU

1   Arılar sürfələrin qidalandırılması və özlərinin gündəlik istifadə etməsi üçün bitkilərdən çiçək tozunu toplayır. Baramadan təzə çıxmış cavan arı qidasında sürfəni cəmi üç gün istifadə etdikdən sonra qüvvətlənməyə və zəhər hasil

DAHA ƏTRAFLI...

ARI SÜDÜ

66  Arı südü arıların verdiyi ən maraqlı məhsullardan biridir. Təsadüfi deyil ki, həm Qərbdə,həm də Şərqdə də onu qədimdən «kral jelesi» adlandırıblar, çünki onun alınma üsulu və saxlanılması böyük zəhmət tələb etdiyinə görə onu yalnız

DAHA ƏTRAFLI...

BƏRƏMUM (PROPOLİS)

2  Bitkilərin yarpaq tumurcuqları qətranlı maddələri ifraz edir (onların tərkibində xeyli miqdarda fitonsidlər, efir yağları, muma bənzər maddələr, spirtlər və s. vardır) və beləliklə, cavan budaqların rüşeymlərini müxtəlif xoşagəlməz

DAHA ƏTRAFLI...

GÜLƏM 

5  Bu, bal fermentli tərkiblə konservləşdirilmiş, arılar tərəfindən şanılara yığılıb döyəclənmiş, südlü turşuma keçmiş və bu prosesdə cücərmiş arı tozcuğudur. Arıçılar bu tozcuğu «arı çörəyi» adlandırır ki, bu da onun arılar və insan üçün xüsusi

DAHA ƏTRAFLI...

ARI MUMU

 4 Mum arının mum vəzilərinin məhsuludur. Mumu yaratmaq üçün bu həşəratlar çiçək tozu, konservləşdirilmiş çiçək tozu (güləm) və baldan istifadə etməlidir. Mum təbəqələrindən arılar şanılar qurur.

DAHA ƏTRAFLI...

ARI ZƏHƏRİ

7  Arı zəhəri arıçılıq məhsullarının ən «qorxulusudur». O, çox güclü immun stimulyator və immun modulyatordur: onun cüzi miqdarı insan orqanizminə xeyli təsir edir, məhz buna görə arı zəhərinin orqanizmə daxil edilməsi prosedurları mütləq

DAHA ƏTRAFLI...

MUM GÜVƏSİNİN SÜRFƏLƏRİ

656  Arıçılıq məhsullarında hətta mum güvəsi kimi zərərverici də (həm kiçik, həm də böyük) istifadə olunur. Bu həşəratın sürfələrindən insan orqanizmində müxtəlif bərpaedici proseslərə kömək edən ekstrakt hazırlanır. Qadınlarda döllənmə

DAHA ƏTRAFLI...

   
   
© TENTORIUM