«APİDENT» Diş pastası

APIDENT BIYUK 1TƏRKİBİ: bərəmum (propolis), çiçək tozcuğu, su, dikalsium fosfat, qliserin, sorbitol, natrium lauril-sulfat, natrium karboksimetilsellüloza, tetrakalium pirofosfat, tetranatrium pirofosfat,  

aromatik əlavələr, natrium
monoftorfosfat  
0,7%, natrium saxarinat, qida 
konsentratı.
Təsiri:
• Bərpa edir;
• Təmizləyir;
• Dezodorlaşdırır;
• Ağardır
• Xəstəlik törədən mühitin yaranmasının qarşısını alır.
Aşağıdakılar üçün tövsiyə olunur:
• Diş səthinin daha yaxşı təmizlənməsi;
• Çiçək tozcuğunun mikroqranuları sayəsində dişarası boşluğun əsaslı və təhlükəsiz təmizlənməsi;
• Ağardıcı komponentlər olmadan dişlərin təbii ağardılması. «Apident» diş pastasının əsasında fundamental elmi kəşf durur: arı tozcuğunda (çiçək tozcuğu) insan orqanizmində hüceyrələrin zədələnmiş genetik kodunu bərpa edən unikal maddələr (dezoksiribonuklein turşusunu azaldan nukleazalar) vardır. «Tentorium» şirkətinin istehsal etdiyi diş pastası genomun bərpa edilməsi səviyyəsində dişlərin, diş ətinin və ağız boşluğunda selikli qişanın vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir. Bu o deməkdir ki, dişlərimizin uzunömürlü olmasına gözəl imkan yaranmışdır.
«Apident» pastasının tərkibində həqiqətən təbii arıçılıq məhsulları: bərəmum ekstraktı və çiçək tozcuğunun mikro qranulaları vardır. Həm dəmikro dozalarda deyil, pastanın güclü antibakterial və qidalama təsirli olması üçün kifayət qədər miqdarda! «Apident» ən seçmə və faydalı təmizləyici maddə olan dikalsiumfosfat dihidrat əsasında hazırlanıb, o,istifadə olunan yeganə təmizləyici komponentdir ki, tərkibinə görə diş minasına oxşardır. Tərkibi sayəsində «Tentorium» şirkətinin təklif etdiyi diş pastası dişlər və ağız boşluğunun tam və ehtiyatlı təmizlənməsini təmin edir və diş minasının özünübərpa etməsinə kömək edir. İstifadə qaydası: səhər və axşam istifadə etmək tövsiyə olunur.  

   
   
© TENTORIUM