GÜLƏM 

5  Bu, bal fermentli tərkiblə konservləşdirilmiş, arılar tərəfindən şanılara yığılıb döyəclənmiş, südlü turşuma keçmiş və bu prosesdə cücərmiş arı tozcuğudur. Arıçılar bu tozcuğu «arı çörəyi» adlandırır ki, bu da onun arılar və insan üçün xüsusi

əhəmiyyətini göstərir.

  Onun tərkibində aminturşular, vitaminlər və fermentlər vardır ki, yüksək antimikrob xüsusiyyətlərə və bioloji fəallığa malikdirlər. O, həzm yolunun, qaraciyərin, qalxanvari vəzin normal fəaliyyətini bərpa edir, qan dövranını yaxşılaşdırır, zərərli sənaye tullantıları və mineral gübrələrdən zəhərlənmənin qarşısını alır, şişlərin inkişafını ləngidə bilir.

  O, çox gözəl təbii və deməli, təhlükəsiz anabolikdir, düzgün istifadə edilərsə, boy və bədənin çəkisini artırar, endokrin vəzilərin fəaliyyətini stabilləşdirər. Bu unikal məhsul heç vaxt çox olmur, çünki arılar onu məhdud miqdarda hasil edir. Onu süni yolla yetişdirmək və ya saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Bu, həqiqətən, əsl sərvətdir ki, «Tentorium» şirkətinin seçilən məhsulları sayəsində əlçatan olmuşdur. 

   
   
© TENTORIUM