MUM GÜVƏSİNİN SÜRFƏLƏRİ

656  Arıçılıq məhsullarında hətta mum güvəsi kimi zərərverici də (həm kiçik, həm də böyük) istifadə olunur. Bu həşəratın sürfələrindən insan orqanizmində müxtəlif bərpaedici proseslərə kömək edən ekstrakt hazırlanır. Qadınlarda döllənmə

funksiyası bərpa oluna bilər, kişilərdə isə spermatozoidlərin fəallığı stimullaşır. Ekstrakt soyuqdəymədə, öd ifrazı 22 sisteminin xəstəliklərində faydalıdır, vərəmin müalicəsində istifadə olunur, çünki mum güvəsinin sürfələri öz fermentləri ilə insan orqanizmində Koxa çöpləri örtüyünü əridir.

  Məşhur rus həkimi İ.İ.Meçnikov sürfələrin ekstraktını ürək-damar sisteminin fəaliyyətininin yaxşılaşması, işemiya və ateroskleroz xəstəliklərinin qabağının alınması üçün istifadə edirdi. Bu, o xəstəliklərdir ki, onlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, əhali arasında ölümün əsas səbəbləridir. 

   
   
© TENTORIUM